Privacyverklaring

Aanleiding van deze privacyverklaring
In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik, Heidi van Barneveld (in de het vervolg van deze verklaring “ik”), uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik uit op welke wijze ik uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Ik verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die ik lever, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van mijn klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van mij dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Ik verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.  De persoonsgegevens die ik verwerk bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan mij worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan ik persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor mijn dienstverlening, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ik zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief (Mailchimp)
Voor de nieuwsbrief correspondentie gebruikt ik Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Mailchimp. Indien u mijn nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere nieuwsbrief van mij bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Links
Ik kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Ik raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u mij verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@heidivanbarneveld.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website heidivanbarneveld.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@heidivanbarneveld.nl.

Contact opnemen
Ik (Heidi van Barneveld) ben als volgt te bereiken:
Adres : Velderwoude 17, 5221 PA  ’s-Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 746 436 14
Telefoon: 06 3 876 13 14
E-mailadres: info@heidivanbarneveld.nl

Aanpassingen
Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Ik gebruik Cookies
Mijn website https://heidivanbarneveld.nl gebruikt cookies. U gaat akkoord met mijn cookies als u mijn website blijft gebruiken.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heb ik uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

heidivanbarneveld.nl en Cookies van Google Analytics
Ik gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u mijn website gebruikt. Hiermee kan ik bijvoorbeeld mijn website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Ik heb een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en heb de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

heidivanbarneveld.nl en LinkedIn
Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk LinkedIn. LinkedIn kan cookies plaatsen als u hier gebruik van maakt. Ik heb daar geen invloed op. Meer informatie over deze cookies en wat deze partij met de vergaarde informatie doet, vindt u op de website van LinkedIn. Ik kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het cookie- en privacybeleid van deze partijen.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Contact
+31 (0)6 38 76 13 14
info@heidivanbarneveld.nl
linkedin

Adres
Velderwoude 17
5221 PA ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Bedrijfsgegevens
KvK 746 436 14
BTW NL176 229 255 B02
IBAN NL19RABO 0319 7721 44